Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Vluchtelingenrecht


Asiel aanvragen: wij staan u bij

Wanneer mensen uit hun eigen land moeten vluchten voor oorlog, geweld of vervolging, kan asiel worden aangevraagd in Europa. Dus ook in Nederland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (de IND) beoordeelt of de asielzoeker in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning in Nederland. Hiervoor gelden strenge eisen.

Hulp bij de asielprocedure

Wij staan asielzoekers bij tijdens de asielprocedure. Het kan namelijk heel moeilijk zijn om te bewijzen dat je in eigen land gevaar loopt. Bij een afwijzende beslissing van de IND, helpen wij de zaak voor te leggen aan de rechter.

Bij een afwijzing van de asielaanvraag

Als een aanvraag van een asielzoeker is afgewezen en de rechter heeft dit bekrachtigd, dan komt het nog wel eens voor dat een asielzoeker een nieuwe aanvraag moet indienen, omdat hij of zij echt niet terug kan naar het land van herkomst. Een nieuwe aanvraag is mogelijk, bijvoorbeeld omdat er nieuwe informatie of documenten zijn ontdekt, of dat er (nieuw) geweld plaatsvindt in het land van herkomst.

Wij geven advies en kijken of het zin heeft om een nieuwe aanvraag in te dienen.


Rudolf van der Ham

Rudolf van der Ham

Gespecialiseerd in sociale zekerheid, bestuursrecht en asielprocedures.

Profiel Rudolf van der Ham

Tel. 030 241 50 24

E-mail vanderham@indepraktijk.com