Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Bouwen en verbouwen


Als u aan het bouwen of verbouwen bent, heeft u te te maken met meerdere partijen, zoals:

  • De opdrachtgever
  • De aannemer
  • De architect
  • De projectontwikkelaar

In de bouw gelden veel regels en voorschriften. Onduidelijkheden leiden maar al te vaak tot onenigheid en geschillen. Hoe is dat te voorkomen? Welke vragen komen wij vaak tegen?

Welke voorwaarden gelden zijn van toepassing?

AVA 1992, AVA 2013, DNR 2005, DNR 2011, RAW, STABU, UAV 1989, UAV 2012? Wat betekenen deze termen?

Kunt u een oplevertermijn afspreken en wat zijn de gevolgen daarvan?

Is er sprake van een fatale termijn of niet? Wat is een fatale termijn eigenlijk?

Hoe zit het met meer- en minderwerk en hoe gaat u om met stelposten?

Moet al het meerwerk schriftelijk worden vastgelegd?

Er gebeurt een ongeval op het werk. Wie is dan aansprakelijk?

Een ongeval tijdens het werk kan verstrekkende gevolgen hebben. Hoe voorkomt u aansprakelijkheid?

Wat zijn de werkbare en onwerkbare dagen?

Wanneer is sprake van een onwerkbare dagen? Heeft u recht op een boete c.q. korting bij overschrijding van de oplevertermijn?

Kunt u uw retentierecht inroepen bij een faillissement?

De aannemer gaat geurende de bouw of verbouwing failliet. Wat dan? Wat is retentierecht en kunt u daarop een beroep doen?

Wanneer is er sprake van oplevering?

Wat is het moment van oplevering? Hoe legt u niet of niet goed uitgevoerde werkzaamheden vast en binnen welke termijn moet de aannemer deze werkzaamheden uitvoeren?

U heeft te maken met aannemers en onderaannemers. Wat als het mis gaat?

Wie spreekt u aan? En in geval van een geschil: moet u naar de civiele rechter of klopt u aan bij de Raad van Arbitrage?

Onze bouwrecht-advocaten

Wij staan opdrachtgevers, maar ook aannemers, architecten, directies en ontwikkelaars bij met het geven van adviezen en het voeren van procedures: voor civiele rechters, maar bijvoorbeeld ook in bouwarbitrages.


Onze contactpersoon:

Sicco van Steenwijk, Insolventiespecialist


Sicco van Steenwijk

Meer weten?

Neem gerust contact op voor een kennismaking.

Vragen staat vrij.

Gratis juridisch advies op inloopspreekuur
Elke maandagmiddag vanaf 16.00 uur bij Advocaten In De Praktijk, Maliesingel 22, Utrecht.