Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Sociale zekerheid: problemen met uw uitkering


Wij staan wij voor u klaar


Bij problemen met uw uitkering staan wij voor u klaar. Wij zijn gespecialiseerd in bijstandsuitkeringen (Participatiewet), werkloosheidsuitkeringen (WW), ziektewetuitkeringen (ZW) en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA/WAO of Wajong). Ook als u een toeslag ontvangt van het UWV (Toeslagenwet), kunnen wij u helpen als er problemen zijn. Meer informatie vindt u hier.

Uitkeringen

Het Sociaal Zekerheidsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen op het gebied van uitkeringen. Bijvoorbeeld bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (WW, ZW, WAO/WIA, WAJONG, TW). De uitvoerende instantie van deze uitkeringen is het UWV.

Ook de Participatiewet (vroeger de Wet Werk en Bijstand, WWB) valt onder het Sociaal Zekerheidsrecht. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente in uw woonplaats.

Toeslagen, pgb of kinderbijslag

Met sociale voorzieningen wordt onder meer gedoeld op regelingen over huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Deze worden toegekend door de Belastingdienst/Toeslagen en regelmatig komt het voor dat burgers buiten hun schuld opeens veel toeslag moeten terugbetalen. Klik hier voor meer informatie.

Verder valt bijvoorbeeld persoonsgebonden budget (PGB) ook onder de sociale voorzieningen. Hierbij kan het gaan om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) of de Jeugdwet. Vaak heeft u dan te maken met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Zorgkantoor of de gemeente.

Wij kunnen u ook helpen met andere problemen met de Sociale Verzekeringsbank, bijvoorbeeld over kinderbijslag.

Besluit ontvangen? Maak bezwaar!

De uitvoerende instanties bepalen op grond van een uitgebreid en ingewikkeld stelsel van wetten en regels of u recht heeft op een uitkering. Zij beslissen over uw aanvraag. Ook kunnen zij besluiten maatregelen op te leggen, uw lopende uitkering te verlagen of stop te zetten en zelfs overgaan tot terugvordering van te veel ontvangen uitkering.

En uw rechten?

Als u het niet eens bent met een beslissing van de uitkeringsinstantie, kunt u daartegen bezwaar maken of beroep instellen. Wij weten de weg in het complexe web van regels binnen de sociale zekerheid en kunnen u hierin adviseren en bijstaan. Klik hier voor meer informatie over hoe een procedure werkt.

Wij zijn specialisten op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht en staan u bij in de bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstanties en de beroepsprocedure bij de rechtbank. Zo nodig voeren wij voor u een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep of Raad van State.

Vrijblijvend intakegesprek: maak er gebruik van

Neem vooral contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Wilt u liever zelf wat meer informatie lezen? Klik dan hier voor de website van Bezwaar en Beroep Utrecht.


Rudolf van der Ham

Rudolf van der Ham

Gespecialiseerd in sociale zekerheid, bestuursrecht en asielprocedures.

Profiel Rudolf van der Ham

Tel. 030 241 50 24

E-mail vanderham@indepraktijk.com