Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Klanttevredenheid en klachtenregeling


Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw belangen en de informatie die u ons verstrekt. We zetten ons in voor een optimaal resultaat. Onze juridische dienstverlening moet zoveel als mogelijk aansluiten bij uw wensen. Dat is niet alleen een doel dat wij onszelf stellen, maar dit is ook een eis die door u als cliŽnt mag worden gesteld.

Tot het gewenste resultaat komen

Advocaten in de Praktijk is altijd bereid om met u te overleggen teneinde samen tot het gewenste resultaat te komen. Toch kunnen zich situaties voordoen dat dit onverhoopt niet lukt. Dat realiseren wij ons ook. In die gevallen kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling die door de Nederlandse Orde van Advocaten is opgesteld.

Website Nederlandse Orde van Advocaten Ľ

Advocaten in de Praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten en zakelijk.