Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Erfrecht


Uw partner, familielid of bekende overlijdt. U krijgt automatisch te maken met het erfrecht. In zo'n situatie moet u samen met de andere nabestaanden tot een goede verdeling van het nalatenschap komen.

 

Vaak gestelde vragen

 

  • Wie zijn de erfgenamen en wat erft eenieder?
  • Is er een testament en wat is daarin opgenomen?
  • Als er geen testament is: wat zijn de wettelijke bepalingen?
  • Welke bezittingen en schulden zijn er en tegen welke waarde moeten zaken worden verdeeld?
  • Wat kunt u doen als het er onenigheid ontstaat?
  • Wat als een van de erven niet wil meewerken?
  • Wat als ik mijn erfdeel niet wil?

 

Win tijdig informatie in over een erfenis

Ondanks dat er een testament is, kunnen er toch vragen of - erger - onenigheid onstaan over de inhoud ervan en de afwikkeling van de nalatenschap. Onwetendheid en onzekerheid leiden maar al te vaak tot problemen over de afwikkeling van een nalatenschap. Dat risico is er zeker als sprake is van samengestelde gezinnen en families. Met het tijdig inwinnen van informatie zijn veel problemen te voorkomen, dat is duidelijk.

 

De hulp van onze erfrechtspecialisten

Onze erfrechtspecialisten lichten u graag voor, nemen samen met u uw situatie door en adviseren u over aanpassingen en veranderingen. Bijvoorbeeld in uw testament.

 

Mediation als alternatief

Als dan toch blijkt dat geschillen niet meer zijn te voorkomen zijn, kunnen wij als mediator optreden tussen de erfgenamen en/of legatarissen, mits alle in het geschil betrokken partijen bereid zijn in alle openheid over het geschil te praten.

 

Naar de rechter

Als uiterste rest vaak alleen nog de gang naar de rechter. Uiteraard staan wij u in zo'n geval met verve bij om er voor te zorgen dat de nalatenschap op een voor u goede wijze wordt afgewikkeld.

 

 


Onze erfrechtspecialisten:

 

Edith van de Lockant-Geschiere

Christien Tijsseling

 

Van de Lockant en Tijsseling - erfrecht

 


Gratis juridisch advies op inloopspreekuur

Vragen? Loop bij ons binnen.
Elke maandagmiddag vanaf 16.00 uur bij Advocaten In De Praktijk, Maliesingel 22, Utrecht.