Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Wouter Kort


Ervaring

Wouter werkt sinds 2003 in de sociale rechtshulp. Eerst als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp Utrecht, vanaf 2005 als sociaal advocaat.

Wouter is gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht, woonrecht en ook problemen rond bewindvoering, schulden, belastingen en toeslagen hebben zijn speciale aandacht.

Een uitkering wordt stopgezet, er is een geschil met een verhuurder, een PGB wordt geweigerd of teruggevorderd, er is beslag gelegd op het inkomen.

Dit zijn voorbeelden van ingrijpende problemen waarbij Wouter door zijn ervaring en kennis helder advies en deskundige bijstand kan verlenen. Het doel hierbij is steeds om in goed overleg met de cliŽnt een passende oplossing te bereiken.Bescherming van de burger tegen de overheid en het bedrijfsleven is voor Wouter altijd een leidraad geweest.

Specialismen

  • Sociale verzekeringen (waaronder WIA/WAO, Ziektewet, WW, Wlz)
  • Sociale voorzieningen (zoals bijstand (Pw), Wmo, toeslagen, Wajong)
  • Schuldenproblematiek (bewindvoering, WNSP)
  • Wonen

Wouter helpt veel mensen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging.

Rechtsgebieden register

Wouter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sociaal zekerheidsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.


« vorige paginaTelefoon: 030 - 214 5024
Mobiel: 06 - 42 16 45 59
E-mail: kort@indepraktijk.com