Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Wim Tijsseling


Ervaring

Wim slaagde in 1990 voor zijn rechtenstudie in Utrecht en is sindsdien advocaat. Daarvoor was hij vijftien jaar lang werkzaam bij de politie. Wim houdt zich voornamelijk bezig met zaken op het gebied van het arbeidsrecht, zowel voor werkgevers als werknemers. Ook is hij goed ingevoerd in het bestuursrecht en het onderwijsrecht.

Specialismen

 • Arbeidsrecht
 • Bestuursrecht, waaronder ambtenarenrecht
 • Onderwijsrecht
 • Strafrecht

Persoonlijke drive

'Snelheid en daadkracht typeren mijn werkwijze. Ik wil snel met iemand in gesprek. Dat vind ik belangrijk. Daarnaast moet je de realiteit voor ogen houden. Geen onrealistische verwachtingen wekken, maar zeggen waar het op staat. Daarnaast probeer ik de beste deal voor mijn cliŽnt te krijgen. Daarbij hoort dat je soms niet te snel akkoord gaat met een voorstel.'

Arbeidsrecht

'Mijn praktijk is breed. Zowel werkgevers als werknemers horen tot mijn clientŤle. Velen ken ik al jaren. Veel werknemers in hogere functies melden zich op de momenten dat ze van baan willen of gaan veranderen. Is of dreigt er een conflict of is er al sprake van een (aangekondigd) ontslag, dan gaan we snel om te tafel zitten. Om de stress zoveel mogelijk weg te nemen en om samen tot een zo gunstig mogelijke regeling te komen.'

Onderwerpen

Wim ontwerpt beŽindigingsregelingen (vorm en inhoud, de hoogte van de vergoeding bij het beŽindigen van een arbeidsovereenkomst) en is vaak betrokken bij sociale begeleidingsregelingen. Een overzicht:

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbo-zaken en reglementen
 • BeŽindigingsregelingen en ontslagvergoedingen
 • Sociale plannen en sociale begeleidingsregelingen
 • Ontslag en ontslagvergoedingen

Extra info

'Binnen Advocaten In De Praktijk zijn meerdere arbeidsrechtadvocaten actief. Elk heeft zijn eigen specialismen en eigen cliŽnten. Wij zijn collega's en sparringpartners. Binnen ons kantoor hebben we afspraken gemaakt voor een goede waarneming van elkaars werk.'

Lidmaatschap Beroepsvereniging

 • Vereniging voor Arbeidsrecht, VvA
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam, VAAA

Rechtsgebiedenregister

Wim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van †

advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht
– Verbintenissenrecht (algemeen)

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Naast zijn werk als advocaat heeft Wim diverse bestuurlijke functies vervuld bij onderwijsinstellingen. Hij was jarenlang voorzitter van de Raad van Toezicht van een grote stichting voor basisonderwijs met scholen in Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Ook behandelt Wim klachten met betrekking tot non-profit organisaties. Daarnaast is Wim actief binnen Rotary International.


« vorige paginaTelefoon: 030 214 50 24
E-mail: w.tijsseling@indepraktijk.com