Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Credit Boys zijn de nieuwe Lover Boys!


Fraude met telefoons op krediet

 

'Ik heb er al meerdere malen eerder over geschreven maar fraude met telefoonabonnementen is helaas nog steeds mogelijk,' stelt advocaat Sicco van Steenwijk van ons kantoor, gespecialiseerd in fraude met telefoonabonnementen.

 

Jongeren zijn nog steeds het slachtoffer van deze vorm van fraude en worden geconfronteerd met torenhoge schulden van onbetaalde rekeningen. Maar hoe zit het dan toch met die zorgvuldigheidsverplichting van de telefoonproviders, vraagt Sicco van Steenwijk zich af?

 

Het onderwerp kwam aan bod in het NOS Journaal van 21 september (vanaf 11.56) en op RTV Utrecht.

 

Mobiele telefoon op afbetaling aanschaffen: hoe zit het?

Volgens de Wet Financieel Toezicht dienen telecomaanbieders die leningen van meer dan €250 verstrekken voor een mobiele telefoon op afbetaling, met ingang van 1 mei 2017 verplicht te vragen naar het inkomen en de vaste lasten van hun klanten. Ook moeten zij bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) nagaan of er andere kredieten zijn afgesloten.

 

Voorkoming overkreditering

Deze maatregelen zijn nodig om overkreditering te voorkomen en te toetsen of er maandelijks voldoende ruimte is om de lening terug te betalen. Bij een krediet voor een mobiele telefoon van minder dan €1.000 hoeft de klant wettelijk gezien geen loonstrook of bankafschrift te tonen. Hij moet wel verklaren dat de opgegeven informatie juist is. Bij twijfel hierover kan er naar bewijsstukken worden gevraagd. Het telefoonkrediet wordt vanaf €250 bij het BKR geregistreerd. De telecomaanbieders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkomenslastentoets en de registratie bij het BKR.

 

Inkomenstoets/BKR registratie

Deze inkomenstoets en BKR registratie blijkt een wassen neus te zijn. De jong-meerderjarigen (net 18 jarigen) die gedwongen worden telefoonabonnementen af te sluiten behoeven geen bewijzen te overleggen van hun inkomensgegevens en de registratie bij het BKR kan wel vier weken in beslag nemen terwijl in de praktijk op één dag wel zes tot twaalf abonnementen kunnen worden afgesloten.

 

Sicco van Steenwijk: 'Behalve voorlichting is het naar mijn mening van belang dat er een real time online systeem komt waarin direct kan worden gezien door de medewerker in de telefoonwinkel dat met het door de persoon opgegeven identiteitsnummer diezelfde dag al eerder een telefoon op afbetaling is aangekocht. Dat feit alleen al moet gerede twijfel doen rijzen bij de betreffende medewerker waardoor hij naar inkomensbewijzen (als loonstroken of bankafschriften) kan gaan vragen alvorens daadwerkelijk het telefoontoestel te verkopen op krediet.'

 

Civiele procedures tegen providers

In verschillende procedures beroep ik mij onder meer op deze zorgplicht van de providers, maar helaas heeft tot op heden mijn beroep op deze zorgplicht niet het gewenst effect. Ook de Kantonrechters die deze zaken behandelen zouden meer aandacht moeten hebben voor deze zorgplicht van de providers en moeten inzien dat de huidige inkomenscheck en BKR registratieplicht feitelijk een wassen neus is.

Meldpunt Credit Boys

'Ik raad in elk geval ieder slachtoffer van deze fraude praktijken aan zich ook te melden bij het meldpunt Creditboys (www.meldpuntcreditboys.nl). Daarmee kan inzicht worden verkregen in de grootte van het maatschappelijk probleem. Vanzelfsprekend kan ook contact met mij worden opgenomen.'
 

 

Meer weten?

Slachtoffer van deze vorm van fraude?

Neem voor informatie en juridische steun contact op met onze specialist Sicco van Steenwijk.

 

Meer info is ook te lezen op deze pagina van Fraudehelpdesk.nl.

Bekijk het item op de site van de NOS >>

Bekijk het item op de site van RTV Utrecht >>


vorige pagina

Sicco van Steenwijk

 

 

Al meer dan 30 jaar advocaat. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid. Zet zich ook in voor slachtoffers van fraude met telefoonabonnementen.

 

Profiel Sicco van Steenwijk »

 

Tel. 030 241 50 24

Mobiel 06 51346686

E-mail vansteenwijk@indepraktijk.com