Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Telefoonzaken: Provider schendt haar zorgplicht!


 

De kantonrechter Amsterdam heeft op 22 februari 2019 een uitspraak gedaan in één van de vele telefoonzaakdossiers die ik in behandeling heb. Deze uitspraak is van belang omdat – bij mijn weten – voor het eerst een rechter een uitspraak heeft gedaan over de zorgplicht van de provider.

 

Wat was het geval

Het slachtoffer heeft medio 2016 een telefoonabonnement gesloten met toestel. Dit gebeurde onder dwang, waarbij het slachtoffer alleen de winkel in werd gestuurd om een abonnement af te sluiten. De providers hebben een zorgplicht omdat bij de aanschaf van het telefoontoestel een krediet wordt afgesloten. De Wet op het Consumentenkrediet is derhalve van toepassing.

 

Bekendheid met de problematiek

De Kantonrechter oordeelt dat telefoonmaatschappijen bekend zijn met het feit dat er bendes actief waren en zijn die door middel van bedreigingen, (zwakkere) jongeren abonnementen met “gratis” dure telefoons laten afsluiten, om vervolgens de telefoons van hen afhandig te maken om door te verkopen en/of te gebruiken. Met deze wetenschap dienen de verkopers extra alert te zijn en dienen zich ervan te vergewissen of van een dergelijke praktijk sprake is.

 

Verdienmodel provider

Opmerkelijk is dat de kantonrechter benadrukt dat het verdienmodel van de telefoonprovider erop gericht is zoveel mogelijk telefoons te verkopen met zo min mogelijk vragen, waarbij het risico wordt geaccepteerd dat er ook overeenkomsten worden gesloten die bij verder doorvragen, zeker bij jongeren en minder draagkrachtige, een risico inhouden.

 

Feitelijke situatie

Het betreffende slachtoffer kwam append en bellend de telefoonwinkel binnen, behoefde alleen zijn ID te laten zien en €0,01 te pinnen ter verificatie van zijn bankrekeningnummer. Hem is niets gevraagd over zijn financiële situatie en waarom hij een abonnement nodig had, terwijl hij al een telefoon in zijn hand had. Daarmee heeft de provider haar zorgplicht geschonden.

De vordering van de provider wordt afgewezen.

 

Belang van de uitspraak

Met deze uitspraak is een eerste stap gezet in de acceptatie van een vergaande zorgplicht van de providers ten aanzien van jong meerderjarigen bij het afsluiten van kredieten voor telefoontoestellen.


Providers/winkeliers dienen meer inhoud, meer uitvoering te geven aan die zorgplicht door daadwerkelijk door te vragen, salarisspecificaties en of bankafschriften te vragen om te beoordelen of de betreffende jongere deze kosten kan dragen en er dient mijns inziens een real-time online systeem te komen dat registreert dat een bepaalde persoon een telefoontoestel op krediet heeft gekocht waardoor op eenvoudige wijze en per direct kan worden gecheckt of er meerdere telefoontoestellen zijn aangeschaft. Als dat het geval is, is er temeer reden voor twijfel en dus doorvragen en terughoudendheid bij de verkoop van wederom een toestel op krediet.

 

Item op AT5

Inmiddels is ook door de Amsterdamse Regionale TV zender AT5 aandacht gegeven aan het onderwerp. U kunt dat hier zien.


vorige pagina

Sicco van Steenwijk

 

 

Al meer dan 30 jaar advocaat. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid. Zet zich ook in voor slachtoffers van fraude met telefoonabonnementen.

 

Profiel Sicco van Steenwijk »

 

Tel. 030 241 50 24

Mobiel 06 51346686

E-mail vansteenwijk@indepraktijk.com