Direct een advocaat nodig?

Bel ons: +31 (0)30 - 214 50 24

Groot deel rechtszaken loopt gewoon door!


De rechtbanken sluiten hun deuren voor publiek vanwege het Corona-virus, maar urgente zaken lopen door. Daarnaast lopen ook de schriftelijke procedures door. Dat betekent dat de sluiting een beperkt effect heeft op een groot aantal zaken. Wat het effect is verschilt sterk per type zaak.

Rechtszittingen die wel doorgaan

Volgens het nieuwsbericht van de rechtspraak gaan bepaalde groepen spoedeisende rechtszittingen door, maar zonder publiek. Voorbeelden van soorten rechtszaken die doorgaan zijn voorarrest van verdachten, faillissementen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling (echtscheidingen en alimentaties vallen hier niet onder) en gedwongen opname. De rechtbanken gaan technische hulpmiddelen inzetten om op afstand te horen. De rechtszittingen gaan dus door maar niet in de rechtszaal.

Advocaten In De Praktijk

 

Rechtszittingen die niet doorgaan

Het besluit betekent dat alle andere rechtszittingen die gepland zijn in de periode van 17 maart tot 6 april niet doorgaan. Dat betreft bijvoorbeeld de zittingen (comparities) in handelszaken, ontslagzaken, incassozaken, scheidingen, enzovoort. Het is niet zo dat de rechtszaak daarmee van de baan is, van uitstel komt geen afstel. De zittingen worden later opnieuw ingepland. En de schriftelijke fase van civiele rechtszaken loopt gewoon door.

Rechtszaken verlopen deels schriftelijk

De maatregelen zijn vooral voelbaar bij procedures waar de rechtszitting centraal staat, zoals bij strafzaken. Er is echter een belangrijke categorie zaken waar weliswaar een zitting plaatsvindt (die nu wordt uitgesteld), maar waarbij eerst schriftelijk wordt geprocedeerd: gewone civiele procedures. De schriftelijke behandeling van deze zaken wordt niet stopgezet, tenminste: zolang de postbezorging en de koeriersdiensten blijven functioneren, want de stukken moeten natuurlijk wel kunnen worden ingediend.

Systematiek

Gewone civiele procedures die via een dagvaarding beginnen worden ook wel rolprocedures genoemd. Traditionaal heeft elke rechtbank in Nederland elke woensdag om 10 uur een rolzitting waarop nieuwe zaken van start gaan, stukken kunnen worden ingediend, vonnissen worden uitgesproken, uitstellen worden gevraagd, enzovoort. Als een “proceshandeling” is uitgevoerd schuift de zaak weer een paar weken verder voor de volgende actie. De rechtbanken hebben bekend gemaakt dat deze rolzittingen gewoon doorgaan. Vroeger waren deze rolzittingen echte zittingen waar je naar toe kon gaan, maar tegenwoordig gaat het om administratieve zittingen. De rechtbanken handelen alles schriftelijk af en verwerken de acties in het roljournaal dat voor de advocatuur online toegankelijk is. Er is geen besmettingsgevaar te verwachten door het door laten lopen van de rolzittingen en in het algemeen hebben de procespartijen voldoende tijd om zich voor te bereiden op de volgende stap in de procedure. Dat kan ook het vragen van uitstel zijn als daar een goede reden voor is.

Uitzondering: kantonrechter

Ook bij de kantonrechter heb je rolzittingen waar advocaten per post stukken indienen. Maar bij de kantonrechter kun je ook zonder advocaat procederen en daarom kun je op deze rolzittingen wel persoonlijk verschijnen en verweer voeren. De kantonrechters hebben bekend gemaakt dat dat laatste niet meer mogelijk is vanwege het Corona-virus. Maar dat betekent niet dat de kantonzaken stil komen te liggen, want je kunt als gedaagde nog steeds schriftelijk verweer voeren. In veel kantonzaken wordt overigens geen verweer gevoerd. Er komt dan een verstekvonnis. Ook het wijzen van verstekvonnissen loopt gewoon door als de gedaagde niet reageert. 

Valkuil

Wie wordt gedagvaard in een gewone civiele rechtszaak, wordt niet opgeroepen om op een bepaalde dag op een echte rechtszitting te verschijnen, die nu opeens niet doorgaat vanwege het Corona-virus. In feite wordt je gedagvaard voor een administratieve zitting die volgens het besluit van de rechtbanken wel gewoon doorgaat. Je loopt dus als je gedagvaard bent risico om te worden veroordeeld als je niet reageert. Het goede nieuws is dat je wel recht hebt op uitstel en dat je dus niet direct op de eerste dag inhoudelijk hoeft te reageren. U kunt bij ons kantoor en bij andere advocatenkantoren terecht voor rechtshulp als u zo’n dagvaarding ontvangt. Net als de meeste andere kantoren blijven we bereikbaar, maar werken we vanuit huis en overleggen we telefonisch in plaats van op ons kantoor.

Kort gedingen en beslagen

Kort gedingen zijn meestal spoedeisend. De rechtbanken gaan met hun tijd mee: als een zitting volgt, wordt die bij voorkeur digitaal (via Skype of Facetime) gedaan. De rechters beslissen per geval, dat kan ook aanhouding of uitstel inhouden. Verzoeken om beslag te mogen leggen verlopen nu al zonder zitting.

Effect van de maatregelen op gewone dagvaardingszaken

Ons kantoor voert veel civiele procedures. Die kunnen gewoon worden opgestart door een dagvaarding uit te brengen; deurwaarders blijven dagvaardingen uitbrengen (al mogen ze die via de brievenbus bezorgen en hoeven ze die niet meer persoonlijk te overhandigen). Ook de vervolgstappen van civiele bodemprocedures worden gewoon verwerkt; na de dagvaarding kan de tegenpartij via de rolzitting uitstel vragen of kan hij of zij een conclusie van antwoord indienen. Bij de handelszaken bij de rechtbank verandert er niet zoveel aan de wijze van procesvoering, tenzij de procedure al verder gevorderd is en de zitting net is gepland in de periode van 17 maart tot 6 april tijdens de sluiting. Dan gaat de zitting niet door en moet de zitting na de heropening van de rechtbanken opnieuw worden ingepland.

Wettelijke termijnen blijven gelden

Advocaten zullen zich moeten realiseren dat de wettelijke termijnen blijven gelden. Die staan nu eenmaal in de wet. De rechtbanken hebben bekend gemaakt dat faillissementszaken in de categorie spoedeisend vallen. Dat is echt opletten voor advocaten vanwege de korte hoger beroepstermijn van 8 dagen.

 


vorige pagina